Tango Argentyńskie Lublin

Polityka Prywatności i Regulamin

News

Ostatnia zmiana: 14/12/2020   

   Rozpoczęcie korzystania z Usług objętych Regulaminem jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią, zrozumieniem i pełną akceptacją warunków Regulaminu.
   Tango-Lublin.pl jest prowadzone przez firmę: 'Paweł Gmur', NIP:7122362630, Regon:367233582

   R egulamin szkoły na czas COVID-19, dot. zajęć na Sali (obwiązuje od 31.07.2020 do odwołania):

   Regulamin został oparty na podstawie 'Rozporządzenia Rady Ministrów' 29/06/2020 (link) oraz na 'Rządowej Interpretacji Przepisów' (link) w związku z 'IV Etapem Odmrażania Gospodarki'. Dbając o dobro kursantów podnieśliśmy dodatkowo poziom zabezpieczeń sanitarnych

 1. Kiedy mogę przyjść na zajęcia ? przychodzimy na zajęcia bez symptomów choroby i nie będąc sami na kwarantannie lub w izolacji. Ponadto, gdy przez ostatnie 14 dni nie mieliśmy kontaktu z osobą chorą na COVID-19. Pamiętajmy jesteśmy odpowiedzialni za innych tangeros !
 2. Pamiętajmy: gdy zdarzy się nam chroniczny kaszel lub kichanie to staramy się wyjść na zewnątrz obiektu i skierować usta na swój łokieć
 3. Jak się witać z innym kursantami ? witamy się tylko poprzez Cabaceo i uśmiechem :D (bez podawania dłoni i całowania)
 4. Jaki zachować dystans podczas tańczenia ? tańczymy tylko w swojej parze bez zmian, staramy się zachować dystans między parami min. 1.5m. Na sali będzie mogło być około 12 osób (6 par) + instruktor. Wymagane jest wcześniejsze potwierdzenie w celu akceptacji również nowego regulaminu, najlepiej przez 'formularz', sms-em kom. 502424869 lub
 5. Jak korzystać z szatni ? nie przebywamy za długo w szatni, najlepiej przebieramy się przed wejściem na obiekt, wszelkie towarzyskie rozmowy staramy się prowadzić na wolnym powietrzu
 6. Dezynfekcja sali: przed zajęciami sala jest wietrzona (15min). W czasie trwania zajęć w sezonie letnim wszystkie okna i drzwi są otwarte podczas trwania zajęć, żeby zapewnić ciągłą cyrkulację powietrza (brak możliwości włączania klimatyzacji i wiatraków wewnątrz sali, jedynie jeden może być włączony jako wyciąg przy drzwiach). Poszczególne grupy są od siebie oddzielone czasowo tak, żeby się nie spotykały
 7. Zabezpieczenie dłoni: przed każdym wejściem i wyjściem z sali obowiązkowo korzystamy bezpłatnie z dozownika bezdotykowego (żeby zapobiec zakażeniem krzyżowym) z płynem medycznym o zawartości >70% alkoholu. Po użyciu nie wycieramy dłoni, czekamy do samoczynnego wyschnięcia. Po dezynfekcji unikamy dotykania przedmiotów, szczególnie telefonów
 8. Zabezpieczenie twarzy:
  'Strefa Czerwona': jest wskazana maseczka dla wszystkich uczestników zajęć i instruktorów na całym obiekcie
  'Strefa Żółta': maseczka nie jest obowiązkowa dla stałych par, opcjonalnie można korzystać z przyłbicy lub maseczek (można zakupić na sali maseczkę medyczną N95/FFP2 jednorazową zapakowaną sterylnie 10zł., lub przynieść swoją). Poza salą wymagane są zabezpieczenia twarzy tj. korytarze, łazienka (we wszystkich Strefach Czerwona/Żółta) itp. Instruktorzy będą mieli obowiązkowo maseczkę, gdy nie będą mogli zachować dystansu między kursantami. Podczas zajęć indywidualnych z instruktorem, gdzie nie możliwe jest zachowanie dystansu, obie strony powinny mieć zabezpieczenie twarzy (maseczka). Pamiętajmy, że wielorazowe zabezpieczenia czyścimy alkoholem >60% lub pierzemy/prasujemy >60C przed każdym przyjściem na zajęcia
 9. Milongi: 'IV etap' nie przewiduje możliwości organizowania tego typu spotkań w zamkniętych pomieszczeniach, musimy jeszcze poczekać do kolejnego rozporządzenia
 10. Zgoda Sanepid: każdy uczestnik zajęć zgadza się ponadto, że jego dane osobowe mogą być przekazane pracownikom sanepidu, oraz przychodzi na zajęcia na własne ryzyko świadomy zagrożeń oraz zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu
 11. Opłaty: kody QR, przelew tradycyjny (link) i gotówka. W przypadku gotówki najlepiej wyliczone kwoty bez wydawania, płacimy samodzielnie do specjalnego pojemnika i ewentualnie sami sobie wydajemy
 12. Prosimy: o przestrzeganie surowych zasad, żeby wszyscy czuli się bezpiecznie i komfortowo oraz cieszyli się zdrowiem i radością z tańczenia :)

   P olityka prywatności:

   RODO (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych), które obowiązuje od 25 maja 2018r.

 1. Administratorem danych jest 'Tango-Lublin.pl' (Paweł Gmur, kom. 502 424 869, )', a firmą hostingową jest nazwa.pl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Mieczysława Medweckiego 17, 31-870 Kraków 'www.nazwa.pl'
 2. Przetwarzamy dane nie więcej niż to jest konieczne, w konkretnym zgłoszonym celu, zwiększając Państwu komfort w śledzeniu wydarzeń i zmian dot. życia szkoły 'tango-lublin.pl'
 3. Po wypełnieniu formularza będziesz informowany 'sms' lub 'e-mailem' o rozkładzie zajęć i zmianach w grafiku oraz wydarzeniach dot. szkoły 'tango-lublin.pl', zazwyczaj raz w tygodniu
 4. Po otrzymaniu 'sms' lub 'e-maila' możesz zawsze wysłać w odpowiedzi "NIE" i zostaniesz usunięty z bazy ze wszystkimi danymi, tzw. prawo do "bycia zapomnianym", po wysłaniu 'TAK' ponownie Ciebie przywrócimy (kom. 502 424 869 lub )
 5. Nie musisz być zapisany, żeby uczestniczyć w zajęciach, wystarczy że będziesz śledził uważnie stronę o zmianach w grafiku i przychodził w dogodnym dla Ciebie terminie
 6. W każdym momencie możesz mieć wgląd do danych jakie przetwarzamy, oraz do ich korekty (imię/nazwisko/tel/e-mail/grupa tangowa/ważność karnetu)
 7. Dane użytkownika po wykonaniu usługi są usuwane
 8. Chronimy Twoje dane, informacje z formularza są wysyłane przez szyfrowany bezpieczny kanał 'Https/SSL' i są przechowywane w miejscu zabezpieczonym hasłem
 9. Nie dzielimy się danymi personalnymi z innymi podmiotami i nie przetwarzamy ich automatycznie do celów profilowania
 10. Twoje dane znajdują się Europejskim Obszarze Gospodarczym
 11. Szkoła Tango-Lublin.pl wynajmuje powierzchnie na swoje zajęcia, sale zazwyczaj są monitorowane, wszelkie pytania w tej kwestii należy składać do właściciela danego obiektu
 12. Jeżeli wykonaliśmy zdjęcie/video z Twoim wizerunkiem nie oznacza to, że Twoje dane osobowe w formie biometrycznej zostały wykorzystane i przetworzone bez Twojej zgody. Twoje dane są dalej danymi anonimowymi chyba, że pozwoliłeś facebookowi na rozpoznawanie twarzy i oznaczanie :) Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zezwolenia nie wymaga rozpowszechnienia wizerunku osoby stanowiącej zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza (EU 2016/679 z 27 kwietnia 2016 + RODO + preambuła nr 51). Jeśli to Ciebie nie przekonało zgłoś swoje preferencje instruktorowi, a na pewno je uwzględnimy łącznie z usunięciem wskazanego zdjęcia
 13. W przypadku Użytkownika korzystającego z Usługi Przelewy24, Administratorem danych jest firma PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, Polska (Inspektor Ochrony Danych Pani Katarzyna Muszyńska iod@przelewy24.pl), która przetwarza przede wszystkim Twoje dane osobowe związane z wykonywaniem usług płatniczych obejmujące w szczególności: imię (imiona) i nazwisko (nazwiska), indywidualny numer nadany w ramach Usługi Przelewy24, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer rachunków płatniczych, w tym rachunków bankowych, numer karty płatniczej, inny identyfikator użytego instrumentu płatniczego, numer telefonu, używane przez Ciebie adresy IP. W zakresie niezbędnym do zapobiegania oszustwom związanym z wykonywanymi usługami płatniczymi lub prowadzeniem systemu płatności oraz dochodzenia i wykrywania tego rodzaju oszustw przez właściwe organy. Zazwyczaj przetwarzane dane są przez okres świadczenia usługi płatniczej oraz przez okres 13 miesięcy od dnia obciążenia Twojego rachunku płatniczego. Szczegóły: https://www.przelewy24.pl/obowiazekinformacyjny
 14. Na stronie są podane linki do serwisów YouTube, Facebook, Twitter itp. musisz się liczyć z tym, że mogą one zbierać dane o Tobie w sposób pośredni, szczególnie jak jesteś w tym czasie na nie zalogowany

   R egulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną:

   Regulamin został opracowany na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.)

 1. Możesz korzystać z naszych treści płatnych w ramach serwisu tango-lublin.pl, wyłącznie do celów własnych. Na korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób potrzebujesz naszej zgody
 2. Materiały z prywatnych i grupowych lekcji świadczonych przez internet 'on-line' są przechowywane przez 3dni, po czym są bezpowrotnie kasowane
 3. Świadczenie Usług jest zabezpieczone przed dostępem osób trzecich
 4. Do części płatnych serwisu tango-lublin.pl wydawany jest nr 'Karnetu', który powinien być przechowywany przez Klienta w bezpiecznym miejscu. Klient jednorazowo, także otrzymuje na e-maila nr 'Karnetu'. 'Karnet' jest ważny przez rok. Zakazane jest udostępnianie nr 'Karnetu' osobom trzecim
 5. Możesz odstąpić od umowy o świadczenie usług w terminie 14 dni roboczych od jej zawarcia. Możesz to zrobić wysyłając oświadczenie o odstąpieniu od umowy na nasz adres e-mail
 6. Możesz złożyć reklamację do umowy o świadczenie usług w terminie 30 dni roboczych od jej zawarcia. Możesz to zrobić wysyłając reklamacje na nasz adres e-mail
 7. Termin rozstrzygnięcia reklamacji (odpowiedzi na reklamację) wynosi 5 dni roboczych od otrzymania reklamacji na adres e-mail W szczególnych wypadkach termin rozstrzygnięcia reklamacji może się przedłużyć do 40 dni roboczych, gdy będą zaangażowane inne podmioty tj. nazwa.pl i/lub przelewy24.pl, o zaistniałej sytuacji zostaną Państwo poinformowani do 5 dni roboczych.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Usługobiorcę nieprawdziwych, nieprawidłowych, niekompletnych informacji, w szczególności w przypadku podania danych osób trzecich bez ich zgody lub wiedzy. Usługobiorca korzystający ze strony Internetowej ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z podania błędnych, nieprawdziwych, niekompletnych lub wprowadzających w błąd danych
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w transmisji danych, w szczególności spowodowane awarią systemów teleinformatycznych, systemów telekomunikacyjnych, systemów zasilania oraz z powodu opóźnień w działaniu zewnętrznego operatora zapewniającego transmisje danych

   R egulamin Ogólny:

 1. Zapisanie się na kurs tańca organizowany przez Szkołę Tańca Tango-Lublin.pl oraz korzystanie z usług dostarczanych przez Szkołę jest jednoznaczne z przyjęciem do wiadomości oraz akceptacją wszystkich punktów niniejszego regulaminu. W przypadku, gdy uczestnikiem kursu jest osoba niepełnoletnia, regulamin dotyczy jej prawnych opiekunów
 2. Na kurs tańca prowadzony przez Szkołę Tańca Tango-Lublin.pl mogą zapisać się wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat
 3. Liczba miejsc w grupach jest ograniczona i decyduje o niej Szkoła Tańca Tango-Lublin.pl. Przyjęcie na kurs tańca decyduje kolejność zapisów i wpłat
 4. Szkoła Tańca Tango-Lublin.pl informuje kursanta mailowo, telefonicznie lub za pomocą sms-a o zajęciach i imprezach towarzyszących
 5. Opłaty dokonujemy jednorazowo po każdych zajęciach u instruktora lub wpłacamy za cały miesiąc przelewem bankowym, na wskazane w e-mailu konto [TANGO, P1 (kod grupy np. P1) Imię i Nazwisko]
 6. Osoby, które chciałyby otrzymać fakturę proszone są o przesłanie maila na adres tango@tango-lublin.pl z pełnymi danymi, na które ma być wystawiona faktura lub o zgłoszenie tego faktu u instruktora do 7 dni po dokonaniu opłaty
 7. Ze względu na obowiązującą czystość na sali tanecznej wymagana jest zmiana obuwia, wskazana jest lekko poślizgowa podeszwa, pozwoli Ci to wykonać całkiem efektowny piruet :)
 8. Wysoka higiena osobista bez intensywnych perfum, pozwoli Ci tańczyć w naprawdę w bliskim trzymaniu :)
 9. Za wyrządzone szkody zawinione i niezawinione odpowiada kursant (np. uszkodzenie lustra, ściany itp.)
 10. Zajęcia nie są intensywne, ale może się zdarzyć kontuzja, np. poprzez kontakt z inną parą taneczną, na taką ewentualność instruktor nie ponosi odpowiedzialności, trzeba się ubezpieczyć indywidualnie
 11. Możesz korzystać z naszych treści w ramach serwisu lub nagrywać zajęcia na sali, wyłącznie do celów własnych. Na korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób potrzebujesz naszej zgody


Facebook/Youtube/Twitter