Tango Argentyńskie Lublin

Polityka Prywatności i Regulamin

News

Ostatnia zmiana: 05/06/2020   

   Rozpoczęcie korzystania z Usług objętych Regulaminem jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią, zrozumieniem i pełną akceptacją warunków Regulaminu.
   Tango-Lublin.pl jest prowadzone przez firmę: 'Paweł Gmur', NIP:7122362630, Regon:367233582

   Regulamin szkoły na czas Convid19 (obwiązuje od 06.06.2020 do odwołania):

   Regulamin został oparty na podstawie 'Rozporządzenia Rady Ministrów' 29/06/2020 (link) oraz na 'Rządowej Interpretacji Przepisów' (link) w związku z 'IV Etapem Odmrażania Gospodarki'. Dbając o dobro kursantów podnieśliśmy dodatkowo poziom zabezpieczeń sanitarnych

 1. Kiedy mogę przyjść na zajęcia ? przychodzimy na zajęcia bez symptomów choroby i nie będąc sami na kwarantannie lub w izolacji. Ponadto, gdy przez ostatnie 14dni nie miałem kontaktu z osobą podejrzaną lub chorą na COVID-19. Pamiętajmy jesteśmy odpowiedzialni za innych tangeros !
 2. Pamiętajmy: gdy zdarzy się nam kaszel lub kichanie to staramy się wyjść na zewnątrz budynku i skierować usta na swój łokieć
 3. Jak się witać z innym kursantami ? witamy się tylko poprzez Cabaceo i uśmiechem :D (bez podawania dłoni i całowania)
 4. Jaki zachować dystans podczas tańczenia ? tańczymy tylko w swojej parze bez zmian, staramy się zachować dystans między parami min. 2m. Na sali będzie mogło być maksymalnie 12 osób + instruktor. Wymagane jest wcześniejsze potwierdzenie, najlepiej przez 'formularz', sms-em kom. 502424869 lub
 5. Jak korzystać z szatni ? nie przebywamy za długo w szatni, najlepiej przebieramy się przed wejściem na obiekt
 6. Dezynfekcja sali: przed zajęciami sala jest wietrzona (15min), a następnie dezynfekowana wstępnie promieniami UV-C. W czasie trwania zajęć w sezonie letnim wszystkie okna i drzwi są otwarte podczas trwania zajęć, żeby zapewnić ciągłą cyrkulację powietrza. Poszczególne grupy są od siebie oddzielone czasowo tak, żeby się nie spotkały
 7. Zabezpieczenie dłoni: przed każdym wejściem na salę obowiązkowo korzystamy bezpłatnie z dozownika bezdotykowego (żeby zapobiec zakażeniem krzyżowym) z płynem medycznym o zawartości 80% alkoholu. Po użyciu nie wycieramy dłoni, czekamy do samoczynnego wyschnięcia. Natomiast, jeśli ktoś nie może używać płynu ze względu na alergie, to można skorzystać z jednorazowych rękawiczek. Po dezynfekcji unikamy dotykania przedmiotów szczególnie telefonów
 8. Zabezpieczenie twarzy: nie jest obowiązkowe, opcjonalnie można korzystać z przyłbicy lub maseczek (można zakupić na sali 10zł., lub przynieść swoją). Pamiętajmy, że wielorazowe zabezpieczenia czyścimy alkoholem >60% lub pierzemy/prasujemy >60C przed każdym wejściem na salę. Instruktorzy będą mieli obowiązkowo przyłbicę
 9. Zgoda: każdy uczestnik zajęć zgadza się ponadto, że jego dane osobowe mogą być przekazane pracownikom sanepidu, oraz przychodzi świadomy zagrożeń i jest zobowiazany do przestrzegania regulaminu
 10. Opłaty: kody QR, przelew tradycyjny (link) i gotówka. W przypadku gotówki najlepiej wyliczone kwoty bez wydawania, płacimy samodzielnie do specjalnego pojemnika i ewentualnie sami sobie wydajemy
 11. Prosimy: o przestrzeganie surowych zasad, żeby wszyscy czuli się bezpiecznie i komfortowo oraz cieszyli się zdrowiem i radością z tańczenia :)

   Polityka prywatności:

   RODO (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych), które obowiązuje od 25 maja 2018r.

 1. Administratorem danych jest 'Tango-Lublin.pl' (Paweł Gmur, kom. 502 424 869, )', a firmą hostingową jest nazwa.pl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Mieczysława Medweckiego 17, 31-870 Kraków 'www.nazwa.pl'
 2. Przetwarzamy dane nie więcej niż to jest konieczne, w konkretnym zgłoszonym celu, zwiększając Państwu komfort w śledzeniu wydarzeń i zmian dot. życia szkoły 'tango-lublin.pl'
 3. Po wypełnieniu formularza będziesz informowany 'sms' lub 'e-mailem' o rozkładzie zajęć i zmianach w grafiku oraz wydarzeniach dot. szkoły 'tango-lublin.pl', zazwyczaj raz w tygodniu
 4. Po otrzymaniu 'sms' lub 'e-maila' możesz zawsze wysłać w odpowiedzi "NIE" i zostaniesz usunięty z bazy ze wszystkimi danymi, tzw. prawo do "bycia zapomnianym", po wysłaniu 'TAK' ponownie Ciebie przywrócimy (kom. 502 424 869 lub )
 5. Nie musisz być zapisany, żeby uczestniczyć w zajęciach, wystarczy że będziesz śledził uważnie stronę o zmianach w grafiku i przychodził w dogodnym dla Ciebie terminie
 6. W każdym momencie możesz mieć wgląd do danych jakie przetwarzamy, oraz do ich korekty (imię/nazwisko/tel/e-mail/grupa tangowa/ważność karnetu)
 7. Dane użytkownika po wykonaniu usługi są usuwane
 8. Chronimy Twoje dane, informacje z formularza są wysyłane przez szyfrowany bezpieczny kanał 'Https/SSL' i są przechowywane w miejscu zabezpieczonym hasłem
 9. Nie dzielimy się danymi personalnymi z innymi podmiotami i nie przetwarzamy ich automatycznie do celów profilowania
 10. Twoje dane znajdują się Europejskim Obszarze Gospodarczym
 11. Szkoła Tango-Lublin.pl wynajmuje powierzchnie na swoje zajęcia, sale zazwyczaj są monitorowane, wszelkie pytania w tej kwestii należy składać do właściciela danego obiektu
 12. Jeżeli wykonaliśmy zdjęcie/video z Twoim wizerunkiem nie oznacza to, że Twoje dane osobowe w formie biometrycznej zostały wykorzystane i przetworzone bez Twojej zgody. Twoje dane są dalej danymi anonimowymi chyba, że pozwoliłeś facebookowi na rozpoznawanie twarzy i oznaczanie :) Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zezwolenia nie wymaga rozpowszechnienia wizerunku osoby stanowiącej zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza (EU 2016/679 z 27 kwietnia 2016 + RODO + preambuła nr 51). Jeśli to Ciebie nie przekonało zgłoś swoje preferencje instruktorowi, a na pewno je uwzględnimy łącznie z usunięciem wskazanego zdjęcia
 13. W przypadku Użytkownika korzystającego z Usługi Przelewy24, Administratorem danych jest firma PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, Polska (Inspektor Ochrony Danych Pani Katarzyna Muszyńska iod@przelewy24.pl), która przetwarza przede wszystkim Twoje dane osobowe związane z wykonywaniem usług płatniczych obejmujące w szczególności: imię (imiona) i nazwisko (nazwiska), indywidualny numer nadany w ramach Usługi Przelewy24, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer rachunków płatniczych, w tym rachunków bankowych, numer karty płatniczej, inny identyfikator użytego instrumentu płatniczego, numer telefonu, używane przez Ciebie adresy IP. W zakresie niezbędnym do zapobiegania oszustwom związanym z wykonywanymi usługami płatniczymi lub prowadzeniem systemu płatności oraz dochodzenia i wykrywania tego rodzaju oszustw przez właściwe organy. Zazwyczaj przetwarzane dane są przez okres świadczenia usługi płatniczej oraz przez okres 13 miesięcy od dnia obciążenia Twojego rachunku płatniczego. Szczegóły: https://www.przelewy24.pl/obowiazekinformacyjny
 14. Na stronie są podane linki do serwisów YouTube, Facebook, Twitter itp. musisz się liczyć z tym, że mogą one zbierać dane o Tobie w sposób pośredni, szczególnie jak jesteś w tym czasie na nie zalogowany

   Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną:

   Regulamin został opracowany na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.)

 1. Możesz korzystać z naszych treści płatnych w ramach serwisu tango-lublin.pl, wyłącznie do celów własnych. Na korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób potrzebujesz naszej zgody
 2. Materiały z prywatnych i grupowych lekcji świadczonych przez internet 'on-line' są przechowywane przez 3dni, po czym są bezpowrotnie kasowane
 3. Świadczenie Usług jest zabezpieczone przed dostępem osób trzecich
 4. Do części płatnych serwisu tango-lublin.pl wydawany jest nr 'Karnetu', który powinien być przechowywany przez Klienta w bezpiecznym miejscu. Klient jednorazowo, także otrzymuje na e-maila nr 'Karnetu'. 'Karnet' jest ważny przez rok. Zakazane jest udostępnianie nr 'Karnetu' osobom trzecim
 5. Możesz odstąpić od umowy o świadczenie usług w terminie 14 dni roboczych od jej zawarcia. Możesz to zrobić wysyłając oświadczenie o odstąpieniu od umowy na nasz adres e-mail
 6. Możesz złożyć reklamację do umowy o świadczenie usług w terminie 30 dni roboczych od jej zawarcia. Możesz to zrobić wysyłając reklamacje na nasz adres e-mail
 7. Termin rozstrzygnięcia reklamacji (odpowiedzi na reklamację) wynosi 5 dni roboczych od otrzymania reklamacji na adres e-mail W szczególnych wypadkach termin rozstrzygnięcia reklamacji może się przedłużyć do 40 dni roboczych, gdy będą zaangażowane inne podmioty tj. nazwa.pl i/lub przelewy24.pl, o zaistniałej sytuacji zostaną Państwo poinformowani do 5 dni roboczych.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Usługobiorcę nieprawdziwych, nieprawidłowych, niekompletnych informacji, w szczególności w przypadku podania danych osób trzecich bez ich zgody lub wiedzy. Usługobiorca korzystający ze strony Internetowej ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z podania błędnych, nieprawdziwych, niekompletnych lub wprowadzających w błąd danych
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w transmisji danych, w szczególności spowodowane awarią systemów teleinformatycznych, systemów telekomunikacyjnych, systemów zasilania oraz z powodu opóźnień w działaniu zewnętrznego operatora zapewniającego transmisje danych

   Regulamin Ogólny:

 1. Zapisanie się na kurs tańca organizowany przez Szkołę Tańca Tango-Lublin.pl oraz korzystanie z usług dostarczanych przez Szkołę jest jednoznaczne z przyjęciem do wiadomości oraz akceptacją wszystkich punktów niniejszego regulaminu. W przypadku, gdy uczestnikiem kursu jest osoba niepełnoletnia, regulamin dotyczy jej prawnych opiekunów
 2. Na kurs tańca prowadzony przez Szkołę Tańca Tango-Lublin.pl mogą zapisać się wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat
 3. Liczba miejsc w grupach jest ograniczona i decyduje o niej Szkoła Tańca Tango-Lublin.pl. Przyjęcie na kurs tańca decyduje kolejność zapisów i wpłat
 4. Szkoła Tańca Tango-Lublin.pl informuje kursanta mailowo, telefonicznie lub za pomocą sms-a o zajęciach i imprezach towarzyszących
 5. Opłaty dokonujemy jednorazowo po każdych zajęciach u instruktora lub wpłacamy za cały miesiąc przelewem bankowym, na wskazane w e-mailu konto [TANGO, P1 (kod grupy np. P1) Imię i Nazwisko]
 6. Osoby, które chciałyby otrzymać fakturę proszone są o przesłanie maila na adres tango@tango-lublin.pl z pełnymi danymi, na które ma być wystawiona faktura lub o zgłoszenie tego faktu u instruktora do 7 dni po dokonaniu opłaty
 7. Ze względu na obowiązującą czystość na sali tanecznej wymagana jest zmiana obuwia, wskazana jest lekko poślizgowa podeszwa, pozwoli Ci to wykonać całkiem efektowny piruet :)
 8. Wysoka higiena osobista bez intensywnych perfum, pozwoli Ci tańczyć w naprawdę w bliskim trzymaniu :)
 9. Za wyrządzone szkody zawinione i niezawinione odpowiada kursant (np. uszkodzenie lustra, ściany itp.)
 10. Zajęcia nie są intensywne, ale może się zdarzyć kontuzja, np. poprzez kontakt z inną parą taneczną, na taką ewentualność instruktor nie ponosi odpowiedzialności, trzeba się ubezpieczyć indywidualnie
 11. Możesz korzystać z naszych treści w ramach serwisu lub nagrywać zajęcia na sali, wyłącznie do celów własnych. Na korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób potrzebujesz naszej zgody


Facebook/Youtube/Twitter