TANGO ARGENTINO STUDIO LUBLIN
sms: 502424869

Polityka Prywatności i Regulamin

Ostatnia zmiana: 15/02/2023               

Rozpoczęcie korzystania z Usług objętych Regulaminem jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią, zrozumieniem i pełną akceptacją warunków Regulaminu.
Tango-Lublin.pl jest prowadzone przez firmę: 'Paweł Gmur', NIP:7122362630, Regon:367233582

R egulamin Ogólny:


 1. Zapisanie się na kurs tańca organizowany przez Studio Tańca Tango-Lublin.pl oraz korzystanie z usług dostarczanych przez Studio jest jednoznaczne z przyjęciem do wiadomości oraz akceptacją wszystkich punktów niniejszego regulaminu. W przypadku, gdy uczestnikiem kursu jest osoba niepełnoletnia, regulamin dotyczy jej prawnych opiekunów
 2. Na kurs tańca prowadzony przez Studio Tańca Tango-Lublin.pl mogą zapisać się wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat
 3. Liczba miejsc w grupach jest ograniczona i decyduje o niej Studio Tańca Tango-Lublin.pl. Przyjęcie na kurs tańca decyduje kolejność zapisów i wpłat
 4. Studio Tańca Tango-Lublin.pl informuje kursanta mailowo, telefonicznie lub za pomocą sms-a o zajęciach i imprezach towarzyszących
 5. Opłaty dokonujemy jednorazowo po każdych zajęciach u instruktora lub wpłacamy za cały miesiąc przelewem bankowym, na wskazane w e-mailu konto [TANGO, P1 (kod grupy np. P1) Imię i Nazwisko]
 6. Osoby, które chciałyby otrzymać fakturę proszone są o przesłanie maila na adres tango@tango-lublin.pl z pełnymi danymi, na które ma być wystawiona faktura lub o zgłoszenie tego faktu u instruktora do 7 dni po dokonaniu opłaty
 7. Ze względu na obowiązującą czystość na sali tanecznej wymagana jest zmiana obuwia, wskazana jest lekko poślizgowa podeszwa, pozwoli Ci to wykonać całkiem efektowny piruet :)
 8. Wysoka higiena osobista bez intensywnych perfum, pozwoli Ci tańczyć w naprawdę w bliskim trzymaniu :)
 9. Za wyrządzone szkody zawinione i niezawinione odpowiada kursant (np. uszkodzenie lustra, ściany itp.)
 10. Zajęcia nie są intensywne, ale może się zdarzyć kontuzja, np. poprzez kontakt z inną parą taneczną, na taką ewentualność instruktor nie ponosi odpowiedzialności, trzeba się ubezpieczyć indywidualnie
 11. Możesz korzystać z naszych treści w ramach serwisu lub nagrywać zajęcia na sali, wyłącznie do celów własnych. Na korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób potrzebujesz naszej zgody

Polityka prywatności:

RODO (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych), które obowiązuje od 25 maja 2018r.


 1. Administratorem danych jest 'Tango-Lublin.pl' (Paweł Gmur, kom. 502 424 869, )', a firmą hostingową jest nazwa.pl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Mieczysława Medweckiego 17, 31-870 Kraków 'www.nazwa.pl'
 2. Przetwarzamy dane nie więcej niż to jest konieczne, w konkretnym zgłoszonym celu, zwiększając Państwu komfort w śledzeniu wydarzeń i zmian dot. życia Studia 'tango-lublin.pl'
 3. Po wypełnieniu formularza będziesz informowany 'sms' lub 'e-mailem' o rozkładzie zajęć i zmianach w grafiku oraz wydarzeniach dot. Studia 'tango-lublin.pl', zazwyczaj raz w tygodniu
 4. Po otrzymaniu 'sms' lub 'e-maila' możesz zawsze wysłać w odpowiedzi "NIE" i zostaniesz usunięty z bazy ze wszystkimi danymi, tzw. prawo do "bycia zapomnianym", po wysłaniu 'TAK' ponownie Ciebie przywrócimy (kom. 502 424 869 lub )
 5. Nie musisz być zapisany, żeby uczestniczyć w zajęciach, wystarczy że będziesz śledził uważnie stronę o zmianach w grafiku i przychodził w dogodnym dla Ciebie terminie
 6. W każdym momencie możesz mieć wgląd do danych jakie przetwarzamy, oraz do ich korekty (imię/nazwisko/tel/e-mail/grupa tangowa/ważność karnetu)
 7. Dane użytkownika po wykonaniu usługi są usuwane
 8. Chronimy Twoje dane, informacje z formularza są wysyłane przez szyfrowany bezpieczny kanał 'Https/SSL' i są przechowywane w miejscu zabezpieczonym hasłem
 9. Nie dzielimy się danymi personalnymi z innymi podmiotami i nie przetwarzamy ich automatycznie do celów profilowania
 10. Twoje dane znajdują się Europejskim Obszarze Gospodarczym
 11. Studio Tango-Lublin.pl wynajmuje powierzchnie na swoje zajęcia, sale zazwyczaj są monitorowane, wszelkie pytania w tej kwestii należy składać do właściciela danego obiektu
 12. Jeżeli wykonaliśmy zdjęcie/video z Twoim wizerunkiem nie oznacza to, że Twoje dane osobowe w formie biometrycznej zostały wykorzystane i przetworzone bez Twojej zgody. Twoje dane są dalej danymi anonimowymi chyba, że pozwoliłeś facebookowi na rozpoznawanie twarzy i oznaczanie :) Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zezwolenia nie wymaga rozpowszechnienia wizerunku osoby stanowiącej zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza (EU 2016/679 z 27 kwietnia 2016 + RODO + preambuła nr 51). Jeśli to Ciebie nie przekonało zgłoś swoje preferencje instruktorowi, a na pewno je uwzględnimy łącznie z usunięciem wskazanego zdjęcia
 13. W przypadku Użytkownika korzystającego z Usługi Przelewy24, Administratorem danych jest firma PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, Polska (Inspektor Ochrony Danych Pani Katarzyna Muszyńska iod@przelewy24.pl), która przetwarza przede wszystkim Twoje dane osobowe związane z wykonywaniem usług płatniczych obejmujące w szczególności: imię (imiona) i nazwisko (nazwiska), indywidualny numer nadany w ramach Usługi Przelewy24, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer rachunków płatniczych, w tym rachunków bankowych, numer karty płatniczej, inny identyfikator użytego instrumentu płatniczego, numer telefonu, używane przez Ciebie adresy IP. W zakresie niezbędnym do zapobiegania oszustwom związanym z wykonywanymi usługami płatniczymi lub prowadzeniem systemu płatności oraz dochodzenia i wykrywania tego rodzaju oszustw przez właściwe organy. Zazwyczaj przetwarzane dane są przez okres świadczenia usługi płatniczej oraz przez okres 13 miesięcy od dnia obciążenia Twojego rachunku płatniczego. Szczegóły: https://www.przelewy24.pl/obowiazekinformacyjny
 14. Na stronie są podane linki do serwisów YouTube, Facebook, Twitter itp. musisz się liczyć z tym, że mogą one zbierać dane o Tobie w sposób pośredni, szczególnie jak jesteś w tym czasie na nie zalogowany

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną:

Regulamin został opracowany na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.)

 1. Możesz korzystać z naszych treści płatnych w ramach serwisu tango-lublin.pl, wyłącznie do celów własnych. Na korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób potrzebujesz naszej zgody
 2. Materiały z prywatnych i grupowych lekcji świadczonych przez internet 'on-line' są przechowywane przez 3dni, po czym są bezpowrotnie kasowane
 3. Świadczenie Usług jest zabezpieczone przed dostępem osób trzecich
 4. Do części płatnych serwisu tango-lublin.pl wydawany jest nr 'Karnetu', który powinien być przechowywany przez Klienta w bezpiecznym miejscu. Klient jednorazowo, także otrzymuje na e-maila nr 'Karnetu'. 'Karnet' można wykorzystać przez rok od daty wpłaty, po tym okresie traci ważność i nr jest usuwany z bazy, bez możliwości zwrotu kosztów. Zakazane jest udostępnianie nr 'Karnetu' osobom trzecim
 5. Możesz odstąpić od umowy o świadczenie usług w terminie 14 dni roboczych od jej zawarcia. Wtedy w całości zwracana jest kwota za usługę na wskazane konto. Możesz to zrobić wysyłając oświadczenie o odstąpieniu od umowy na nasz adres e-mail
 6. Możesz złożyć reklamację do umowy o świadczenie usług w terminie 30 dni roboczych od jej zawarcia. Możesz to zrobić wysyłając reklamacje na nasz adres e-mail
 7. Termin rozstrzygnięcia reklamacji (odpowiedzi na reklamację) wynosi 5 dni roboczych od otrzymania reklamacji na adres e-mail W szczególnych wypadkach termin rozstrzygnięcia reklamacji może się przedłużyć do 40 dni roboczych, gdy będą zaangażowane inne podmioty tj. nazwa.pl i/lub przelewy24.pl, o zaistniałej sytuacji zostaną Państwo poinformowani do 5 dni roboczych.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Usługobiorcę nieprawdziwych, nieprawidłowych, niekompletnych informacji, w szczególności w przypadku podania danych osób trzecich bez ich zgody lub wiedzy. Usługobiorca korzystający ze strony Internetowej ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z podania błędnych, nieprawdziwych, niekompletnych lub wprowadzających w błąd danych
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w transmisji danych, w szczególności spowodowane awarią systemów teleinformatycznych, systemów telekomunikacyjnych, systemów zasilania oraz z powodu opóźnień w działaniu zewnętrznego operatora zapewniającego transmisje danych

www.Tango-Lublin.pl     502 424 869     tango@tango-lublin.pl